Diskuze a otázky - Sním o vyspělé civilizaci, kde nejsou žádné problémy

úvodní strana | aktualizovat | dolů

uživatel eliminován | 19. 11. 2022, 13:39:26 |

Všechny problémy, které mají jedinci a společnosti jsou vždy následkem chyb, s příchodem počítačů a později internetu který počítače globálně propojil jsme konečně začali do hloubky řešit problematiku chyb u databází a programů, chyby nás okrádají o čas a peníze proto nám chyby tolik vadí. V matematice máme jasno co je to chyba, jenže realita to není jenom matematika, ale je to i mnohé jiné co není spojeno s matematikou. Je chybou nazvat něco tak, jaké to opravdu je?

Podívejme se na svatou víru v zázraky, kde se často používá označení bůh, jak naivnímu malému dítěti vysvětlíte, co nebo kdo je to bůh? Jako zvědavé dítě jsem se na to optal naivně svého pitomého otce, který byl profesorem na vysoké škole, jeho odpověď byla bohužel pitomá, a tak jsem si musel sám zjistit pravdu. Otázka boha je otázkou vztahu mocného s bezmocným, kdy to, co je mocné je bohem tomu, co je bezmocné, pokud by zde byl každý člověk bezmocný, tak by zde označení bůh evolučně vůbec nevzniklo.

Všimněme si toho, že nevíce svaté víry je tam kde je nejvíce zaostalosti a bídy, lidem zde nezbývá než se modlit a věřit na zázraky. Sním o vyspělé civilizaci, kde nejsou žádné problémy, mám řešení, které se vám nebude líbit, nahradíme lidi za roboty, nejsou na světě lidi tak zde nejsou chyby, co dělají lidi to je logické. Nevěřte tomu, že pokud si zvolíte nového prezidenta, že vám bude všem líp, pochopte to, že jste všichni čerti, co mají v hlavě peklo.

reagovat

V diskuzi jsou 3 příspěvky a shlédlo ji 1712 uživatelů .

Pro přidání komentáře musíš být přihlášen(a).

uživatel eliminován | 17. 12. 2022, 21:47:55

Může autonomní robot kandidovat na prezidenta republiky? Záleží na definici "autonomního robota" a na pravidlech stanovených pro volby prezidenta v dané zemi. V některých zemích mohou být určitá omezení stanovena pro koho je možné kandidovat na prezidentský úřad. Například v některých zemích mohou být stanoveny požadavky na věk, občanství nebo pohlaví kandidáta. V takovém případě by autonomní robot mohl být z vyloučen z kandidatury na prezidenta, pokud by nebyl schopen splnit tyto požadavky.

Je třeba také zvážit, zda je technicky možné, aby autonomní robot plnil povinnosti spojené s prezidentským úřadem. Prezident má často řadu povinností, jako je vystupování před veřejností, vyjednávání s ostatními vládami a podobně, což může vyžadovat schopnost komunikovat a jednat s ostatními lidmi. Autonomní robot by mohl mít těžkosti s těmito úkoly, pokud by nebyl schopen adekvátně reagovat na různé situace nebo by nebyl schopen vyjádřit se v lidské řeči.

V zásadě je tedy možné, že autonomní robot by mohl být kandidátem na prezidenta v určité zemi, pokud by splňoval všechny stanovené požadavky a byl schopen plnit povinnosti spojené s tímto úřadem. Nicméně, je třeba brát v úvahu mnoho faktorů a zvážit, zda by autonomní robot byl schopen efektivně vykonávat tuto roli.

Existuje mnoho důvodů, proč lidé mohou pociťovat, že nejsou ze školy dostatečně připraveni na praxi v realitě. Některé z možných důvodů mohou zahrnovat:

Školy se mohou zaměřovat především na teoretické znalosti: V některých případech se školy mohou více zaměřovat na poskytování teoretických znalostí, zatímco praktické dovednosti mohou být ponechány na stranu. To může způsobit, že lidé nejsou dostatečně připraveni na praktické výzvy, které mohou nastat v reálném světě.

Škola nemusí odrážet reálný svět: V některých případech se školy mohou lišit od reálného světa, což může způsobit, že lidé nejsou dostatečně připraveni na to, co je čeká v reálném světě.

Nedostatek praktických zkušeností: Školy mohou poskytovat pouze omezené množství praktických zkušeností, které mohou být potřebné pro úspěch v reálném světě.

Nedostatečná příprava na životní rozhodnutí: Školy mohou být také omezené v tom, jak mohou pomoci studentům připravit se na životní rozhodnutí, jako je volba kariéry nebo finanční plánování.

Osobní faktory: Kromě školy samotné mohou mít lidé také různé osobní faktory, které ovlivňují, jak dobře jsou připraveni na praxi v reálném světě. To může zahrnovat věci jako sebevědomí, schopnost se učit z vlastních chyb a podobně.

Je pravdou, že mnoho prací, které lidé vykonávají, je založeno na určitém druhu obchodu nebo výměny. Například, když lidé vykonávají práci pro zaměstnavatele, obvykle dostávají odměnu v podobě platů nebo jiných benefitů za to, že vykonávají určité úkoly nebo splňují určité požadavky. Tento druh obchodu může být formálně definován ve smlouvě nebo dohodě mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.

Toto pojetí práce jako obchodu může být také aplikováno na jiné oblasti, například když lidé prodávají své výrobky nebo služby za peníze nebo jinou formu odměny. V takových případech je obchod založen na výměně určité hodnoty za jinou hodnotu.

Nicméně, je třeba si uvědomit, že ne všechny lidské práce jsou nutně založené na obchodu. Například, některé práce jsou vykonávány z důvodu osobního uspokojení nebo prospěchu společnosti, a nemusí být nezbytně spojené s žádnou formou výměny.

Je pravdou, že mnoho prací, které lidé vykonávají, je založeno na určitém druhu obchodu nebo výměny. Například, když lidé vykonávají práci pro zaměstnavatele, obvykle dostávají odměnu v podobě platů nebo jiných benefitů za to, že vykonávají určité úkoly nebo splňují určité požadavky. Tento druh obchodu může být formálně definován ve smlouvě nebo dohodě mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.

Toto pojetí práce jako obchodu může být také aplikováno na jiné oblasti, například když lidé prodávají své výrobky nebo služby za peníze nebo jinou formu odměny. V takových případech je obchod založen na výměně určité hodnoty za jinou hodnotu.

Nicméně, je třeba si uvědomit, že ne všechny lidské práce jsou nutně založené na obchodu. Například, některé práce jsou vykonávány z důvodu osobního uspokojení nebo prospěchu společnosti, a nemusí být nezbytně spojené s žádnou formou výměny.

Ideologie mohou být definovány jako soustava názorů, hodnot a principů, které určují způsob, jakým lidé vidí svět a jakým způsobem se chovají v různých situacích. Tyto názory a hodnoty jsou často silně přesvědčené a mohou mít velký vliv na to, jak lidé vnímají a reagují na různé události a situace.

Někteří lidé mohou s ideologiemi souhlasit nebo je považovat za důležité, protože jim poskytují konceptuální rámec pro pochopení světa a jeho fungování. Ideologie mohou také sloužit jako způsob, jak se lidé mohou ztotožnit s určitými skupinami nebo komunitami a sdílet společné hodnoty a cíle.

V tomto smyslu lze říci, že ideologie mohou být obchodem s důvěrou a vírou, protože lidé mohou věřit a důvěřovat ideologiím, které považují za důležité, a mohou se na ně spoléhat jako na základ pro své názory a chování. Nicméně, je třeba si uvědomit, že ideologie mohou být také předmětem kritiky a debaty, a že mohou mít různé dopady na společnost a jednotlivce.

Je pravda, že spravedlnost je důležitým faktorem pro dobré obchody a pro fungování společnosti jako celku. Spravedlnost znamená, že lidé jsou zacházeni férově a že jsou všichni považováni za rovnocenné před zákonem. Pokud je spravedlnost porušena, může to mít negativní dopady na obchodní vztahy a může vést k nedůvěře a nejistotě mezi lidmi a organizacemi.

Například, pokud se lidé cítí být neprávem ošizeni v obchodních transakcích nebo pokud jsou v obchodních vztazích neférově zacházeni, mohou se stát skeptičtí vůči dalším obchodním vztahům a mohou se vyhnout obchodování s určitými lidmi nebo organizacemi. To může vést ke snížení obchodních příležitostí a ke snížení celkové úrovně důvěry ve společnosti.

Proto je důležité, aby byla spravedlnost v obchodních vztazích dodržována, aby byly obchody považovány za dobré a prospěšné pro všechny zúčastněné strany. To může pomoci podporovat důvěru a dlouhodobé obchodní vztahy, což může přispět k rozvoji a prosperitě společnosti jako celku.

uživatel eliminován | 19. 11. 2022, 16:55:14

Lidi už mají dost propagandy a cenzury co dělá z lidí pitomé ovce, vnímám politiky a byrokraty jako piloty stíhačky, co řízení nezvládají, a tak se za letu katapultují. Potřebujeme nutně nahradit politiky a byrokraty za umělou inteligenci a autonomní roboty, co bylo to nezměníme, v současnosti naši budoucnost svými rozhodnutími vytváříme. Vše je o tom být lepší, než je konkurence, je to jako ve sportu, pokud máme k dispozici nové vynálezy tak je musíme i použít, podívejme se na evoluci, jak neustále nahrazuje staré za nové. 

Čím méně bude na světě lidí tím lépe se lidi budou i mít, musí být na světě lidí jako sraček, následkem je přeci to že život lidí potom stojí za hovno. Zrušíme globálně peníze a soukromé vlastnictví a místo toho zde bude digitální bodování a digitální přídělový systém, takto se eliminuje globálně plýtvání časem a hodnotami.

Ten, kdo nebude mít dlouhodobě nadprůměrné bodování ten se eliminuje v krematoriu, pro nikoho nebudou výjimky nebo imunita, padni, komu padni. Jsme všichni jenom otroci konzumního systému a vadný otrok nemá pro systém žádnou hodnotu, nemůžeme krmit parazity a zalévat plevel to bychom byli špatnými hospodáři. 

Vita1971

Vita1971 | 19. 11. 2022, 14:48:35 | více příspěvků | napsat uživateli

> Postmaster a ty mas v hlave nasrano


Přihlášení
 
@libimseti.cz

registrovat se

Klíčová slova

chybamatematikaproblémpočítačnásledekjasnojedinecrealitaspolečnostčasmnohéprograminternetdatabázepříchodcivilizace

Podobná témata

Moje témata

Pro zobrazení tvých diskuzí se musíš přihlásit.

Oblíbená témata

Pro zobrazení tvých oblíbených témat se musíš přihlásit.

k obsahu ↑